சிறிலங்காவின் அயலுறவுத் துறை அமைச்சர் மங்கள சமரவீர ஆற்றிய உரைக்கு நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் மறுமொழி
October 13, 2017

சிறிலங்காவின் அயலுறவுத் துறை அமைச்சர் மங்கள சமரவீர ஆற்றிய உரைக்கு நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் மறுமொழி

By

ஜெனிவாவில்  நடந்து வரும் ஐநா மனித உரிமை மன்றத்தின் 34ஆம் அமர்வில்  சிறிலங்காவின் அயலுறவுத் துறை அமைச்சர் மங்கள சமரவீர ஆற்றிய உரைக்கு நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின்...