வட்டமேசை – செய்தியரங்கில், நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் பிரதமர் விசுவநாதன் ருத்திரகுமாரன் அவர்களுடன் நேர்காணல் 15/02/2015