வட்டமேசை – செய்தியரங்கில், நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் பிரதமர் விசுவநாதன் ருத்திரகுமாரன் அவர்களுடன் நேர்காணல் 31/07/2017