சிறிலங்காவின் அயலுறவுத் துறை அமைச்சர் மங்கள சமரவீர ஆற்றிய உரைக்கு நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் மறுமொழி

சிறிலங்காவின் அயலுறவுத் துறை அமைச்சர் மங்கள சமரவீர ஆற்றிய உரைக்கு நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் மறுமொழி

ஜெனிவாவில்  நடந்து வரும் ஐநா மனித உரிமை மன்றத்தின் 34ஆம் அமர்வில் 
சிறிலங்காவின் அயலுறவுத் துறை அமைச்சர் மங்கள சமரவீர ஆற்றிய உரைக்கு
நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் மறுமொழி

March 14, 2017