பிரித்தானியாவில் நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் ஏற்பாட்டில் மூன்றாவது தடவையாக பிரமாண்டமான விளையாட்டு விழா

பிரித்தானியாவில் நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் ஏற்பாட்டில் மூன்றாவது தடவையாக பிரமாண்டமான விளையாட்டு விழா

உலகமெங்கும் பரந்து வாழுகின்ற ஈழத்தமிழ் மக்கள் தமிழீழம் கிடைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை உலக நாடுகளிடம் முன்வைத்து அதற்கேற்ப இயங்கி வருகின்றனர். அதற்கேற்ப புலம்பெயர் தேசமெங்கும் சிதைந்து...

Read More